Women's National League Junior


Irtysh - Kazchrom - 2


Almaty - 2

 
 

Zhetyssu - 2

V Round V Round Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Irtysh - Kazchrom - 2

19

7

7

0

21

5

623

479

4

1

2

0

0

0

4.20

1.301

-

Almaty - 2

18

7

6

1

19

3

535

350

6

0

0

0

1

0

6.33

1.529

-

Zhetyssu - 2

16

7

5

2

17

6

541

410

5

0

0

1

0

1

2.83

1.320

-

Kuanysh-2

12

7

4

3

14

11

552

478

3

0

1

1

0

2

1.27

1.155

-

Altay-3

10

7

3

4

11

12

499

463

3

0

0

1

0

3

0.92

1.078

-

Karaganda-2

6

7

2

5

6

15

340

486

2

0

0

0

0

5

0.40

0.700

-

Astana - 2

3

7

1

6

3

19

366

535

0

1

0

0

0

6

0.16

0.684

-

Altay-4

0

7

0

7

1

21

291

546

0

0

0

0

1

6

0.05

0.533

-
V Round V Round Standing Results Breakdown

Results Breakdown

V Round

Guest Team

Almaty

Altay-

Altay-4

Astana

Irtysh

Karagan

Kuanysh

Zhetyss

Home Team

Almaty - 2 (Almaty )

3 - 0

3 - 0

3 - 0

1 - 3

Altay-3 (Altay-)

3 - 0

0 - 3

3 - 0

2 - 3

Altay-4 (Altay-4)

1 - 3

0 - 3

0 - 3

Astana - 2 (Astana )

0 - 3

0 - 3

0 - 3

Irtysh - Kazchrom - 2 (Irtysh )

3 - 0

3 - 0

3 - 2

3 - 2

Karaganda-2 (Karagan)

0 - 3

0 - 3

0 - 3

Kuanysh-2 (Kuanysh)

0 - 3

3 - 0

0 - 3

Zhetyssu - 2 (Zhetyss)

0 - 3

3 - 0

3 - 0

3 - 0