Men's National League Junior


Pavlodar - 2


Taraz - 2

 
 

Altay - 2

V Round V Round Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Pavlodar - 2

17

7

6

1

19

7

618

530

3

2

1

0

1

0

2.71

1.166

-

Taraz - 2

15

7

5

2

18

10

639

591

2

2

1

1

1

0

1.80

1.081

-

Altay - 2

14

7

5

2

17

12

655

632

1

2

2

1

0

1

1.42

1.036

-

Esil-SC-2

13

7

4

3

15

9

552

505

4

0

0

1

1

1

1.67

1.093

-

KazNAU-Burevestnik-2

13

7

4

3

14

10

539

500

3

1

0

1

0

2

1.40

1.078

-

Mangystau-2

7

7

3

4

11

16

577

595

1

0

2

0

2

2

0.69

0.970

-

Atyrau - 2

4

7

1

6

5

18

465

563

1

0

0

1

0

5

0.28

0.826

-

TNC - Kazchrom - 2

1

7

0

7

4

21

466

595

0

0

0

1

2

4

0.19

0.783

-
V Round V Round Standing Results Breakdown

Results Breakdown

V Round

Guest Team

Altay -

Atyrau

Esil-SC

KazNAU-

Mangyst

Pavloda

Taraz -

TNC - K

Home Team

Altay - 2 (Altay -)

3 - 2

3 - 2

3 - 1

Atyrau - 2 (Atyrau )

0 - 3

0 - 3

0 - 3

Esil-SC-2 (Esil-SC)

3 - 0

1 - 3

0 - 3

3 - 0

KazNAU-Burevestnik-2 (KazNAU-)

3 - 0

0 - 3

2 - 3

3 - 0

Mangystau-2 (Mangyst)

0 - 3

3 - 0

0 - 3

Pavlodar - 2 (Pavloda)

1 - 3

3 - 0

3 - 1

3 - 0

Taraz - 2 (Taraz -)

3 - 2

1 - 3

3 - 1

2 - 3

TNC - Kazchrom - 2 (TNC - K)

0 - 3

2 - 3

1 - 3