Men's High League


Aktobe


Dynamo-Kazygurt

 
 

Zhaiyk

V Round V Round Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Aktobe

15

5

5

0

15

3

442

350

2

3

0

0

0

0

5.00

1.263

-

Dynamo-Kazygurt

12

5

4

1

13

6

454

395

1

3

0

0

1

0

2.17

1.149

-

Zhaiyk

6

5

2

3

9

11

437

467

0

2

0

0

3

0

0.82

0.936

-

Zhetyssu - Zhastar

6

5

2

3

8

10

416

403

1

1

0

0

2

1

0.80

1.032

-

Kaisar

6

5

2

3

8

10

394

412

1

1

0

0

2

1

0.80

0.956

-

Dynamo - Kostanay

0

5

0

5

2

15

307

423

0

0

0

0

2

3

0.13

0.726

-
V Round V Round Standing Results Breakdown

Results Breakdown

V Round

Guest Team

Aktobe

Dynamo

Dynamo-

Kaisa

Zhaiyk

Zhetyss

Home Team

Aktobe (Aktobe)

3 - 1

3 - 0

3 - 1

Dynamo - Kostanay (Dynamo )

1 - 3

0 - 3

Dynamo-Kazygurt (Dynamo-)

1 - 3

3 - 0

3 - 1

Kaisar (Kaisa)

3 - 0

1 - 3

3 - 1

Zhaiyk (Zhaiyk)

1 - 3

3 - 1

Zhetyssu - Zhastar (Zhetyss)

0 - 3

3 - 1