Men's Final Cup


Standing

R I

R II

Standing

R I

Round I Round I Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Burevestnik - Almaty

8

3

3

0

9

2

249

210

2

0

1

0

0

0

4.50

1.186

-

Atyrau

7

3

2

1

8

3

249

204

2

0

0

1

0

0

2.67

1.221

-

Ushkyn-Kokshetau

7

3

2

1

8

5

291

280

0

2

0

1

0

0

1.60

1.039

-

Mangystau

5

3

2

1

7

6

292

282

0

1

1

0

1

0

1.17

1.036

-

Esil - SC

3

3

1

2

6

8

304

298

0

0

1

1

1

0

0.75

1.020

-

Altay

3

3

1

2

6

8

285

312

0

0

1

1

1

0

0.75

0.914

-

Taraz

3

3

1

2

3

6

207

220

1

0

0

0

0

2

0.50

0.941

-

Zhetyssu - Zhastar

0

3

0

3

0

9

165

236

0

0

0

0

0

3

0.00

0.699

-
Round I Round I Standing Results Breakdown

Results Breakdown

Round I

Guest Team

Altay

Atyra

Bureves

Esil -

Mangyst

Taraz

Ushkyn-

Zhetyss

Home Team

Altay (Altay)

2 - 3

Atyrau (Atyra)

3 - 0

3 - 0

Burevestnik - Almaty (Bureves)

3 - 2

Esil - SC (Esil - )

2 - 3

3 - 2

Mangystau (Mangyst)

3 - 1

1 - 3

Taraz (Taraz)

0 - 3

3 - 0

Ushkyn-Kokshetau (Ushkyn-)

3 - 1

Zhetyssu - Zhastar (Zhetyss)

0 - 3

R II

Round II Round II Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Burevestnik - Almaty

9

3

3

0

9

0

226

160

3

0

0

0

0

0

-

1.412

-

Atyrau

6

3

2

1

6

3

212

196

2

0

0

0

0

1

2.00

1.082

-

Mangystau

6

3

2

1

6

4

218

200

1

1

0

0

0

1

1.50

1.090

-

Taraz

4

3

2

1

7

7

296

301

0

0

2

0

1

0

1.00

0.983

-

Esil - SC

4

3

1

2

5

6

239

246

1

0

0

1

0

1

0.83

0.972

-

Altay

4

3

1

2

5

6

227

238

1

0

0

1

0

1

0.83

0.954

-

Ushkyn-Kokshetau

3

3

1

2

3

6

185

211

1

0

0

0

0

2

0.50

0.877

-

Zhetyssu - Zhastar

0

3

0

3

0

9

174

225

0

0

0

0

0

3

0.00

0.773

-
Round II Round II Standing Results Breakdown

Results Breakdown

Round II

Guest Team

Altay

Sarmaty

Bureves

Esil -

Mangyst

Taraz

Ushkyn-

Zhetyss

Home Team

Altay (Altay)

2 - 3

3 - 0

Atyrau (Sarmaty)

3 - 0

3 - 0

Burevestnik - Almaty (Bureves)

3 - 0

3 - 0

3 - 0

Esil - SC (Esil - )

3 - 0

Mangystau (Mangyst)

3 - 0

Taraz (Taraz)

3 - 2

1 - 3

Ushkyn-Kokshetau (Ushkyn-)

3 - 0

Zhetyssu - Zhastar (Zhetyss)