Men's Cup of RK


Altay


Ushkyn-Kokshetau

 
 

Zhetyssu

Round I Round I Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Altay

13

5

5

0

15

4

451

361

3

0

2

0

0

0

3.75

1.249

-

Ushkyn-Kokshetau

12

5

4

1

12

3

355

303

4

0

0

0

0

1

4.00

1.172

-

Zhetyssu

7

5

2

3

9

11

431

443

0

2

0

1

1

1

0.82

0.973

-

Kaisar

7

5

2

3

8

10

411

402

1

1

0

1

0

2

0.80

1.022

-

Pavlodar - 2

6

5

2

3

7

10

341

395

1

1

0

0

1

2

0.70

0.863

-

Altay - 2

0

5

0

5

2

15

318

403

0

0

0

0

2

3

0.13

0.789

-
Round I Round I Standing Results Breakdown

Results Breakdown

Round I

Guest Team

Altay

Altay -

Kaisa

Pavloda

Ushkyn-

Zhetyss

Home Team

Altay (Altay)

3 - 0

3 - 2

3 - 0

3 - 0

3 - 2

Altay - 2 (Altay -)

0 - 3

1 - 3

Kaisar (Kaisa)

3 - 0

0 - 3

Pavlodar - 2 (Pavloda)

3 - 1

Ushkyn-Kokshetau (Ushkyn-)

3 - 0

3 - 0

Zhetyssu (Zhetyss)

1 - 3

3 - 1

0 - 3