Cup of RK Women


Zhetyssu - 2


Taraz

 
 

Altay-3

Round I Round I Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Zhetyssu - 2

13

5

4

1

14

4

429

286

3

1

0

1

0

0

3.50

1.500

-

Taraz

12

5

4

1

12

4

374

289

3

1

0

0

0

1

3.00

1.294

-

Altay-3

11

5

4

1

13

5

404

319

3

0

1

0

1

0

2.60

1.266

-

Astana - 2

6

5

2

3

6

11

318

381

0

2

0

0

0

3

0.55

0.835

-

Irtysh - Kazchrom - 2

3

5

1

4

4

12

267

379

1

0

0

0

1

3

0.33

0.704

-

Karaganda-2

0

5

0

5

2

15

274

412

0

0

0

0

2

3

0.13

0.665

-
Round I Round I Standing Results Breakdown

Results Breakdown

Round I

Guest Team

Altay-

Astana

Irtysh

Karagan

Taraz

Zhetyss

Home Team

Altay-3 (Altay-)

3 - 0

3 - 0

3 - 0

1 - 3

3 - 2

Astana - 2 (Astana )

3 - 1

0 - 3

0 - 3

Irtysh - Kazchrom - 2 (Irtysh )

0 - 3

Karaganda-2 (Karagan)

1 - 3

0 - 3

Taraz (Taraz)

3 - 0

0 - 3

Zhetyssu - 2 (Zhetyss)

3 - 0

3 - 1