Women's National League Junior


Almaty - 2


Zhetyssu - 2

 
 

Altay-3

I Round I Round Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Almaty - 2

19

7

6

1

20

4

583

411

5

1

0

1

0

0

5.00

1.418

-

Zhetyssu - 2

18

7

6

1

19

4

547

417

5

1

0

0

1

0

4.75

1.312

-

Altay-3

17

7

6

1

18

8

607

492

2

3

1

0

0

1

2.25

1.234

-

Irtysh - Kazchrom - 2

12

7

4

3

13

10

507

470

3

1

0

0

1

2

1.30

1.079

-

Kuanysh-2

9

7

3

4

12

12

539

537

3

0

0

0

3

1

1.00

1.004

-

Astana - 2

6

7

2

5

7

16

455

533

1

1

0

0

1

4

0.44

0.854

-

Karaganda-2

3

7

1

6

4

18

366

524

1

0

0

0

1

5

0.22

0.698

-

Altay-4

0

7

0

7

0

21

307

527

0

0

0

0

0

7

0.00

0.582

-
I Round I Round Standing Results Breakdown

Results Breakdown

I Round

Guest Team

Almaty

Altay-

Altay-4

Astana

Irtysh

Karagan

Kuanysh

Zhetyss

Home Team

Almaty - 2 (Almaty )

2 - 3

3 - 0

3 - 0

3 - 0

Altay-3 (Altay-)

3 - 0

3 - 1

3 - 0

3 - 1

Altay-4 (Altay-4)

0 - 3

0 - 3

0 - 3

Astana - 2 (Astana )

1 - 3

0 - 3

3 - 1

Irtysh - Kazchrom - 2 (Irtysh )

3 - 0

3 - 0

3 - 1

0 - 3

Karaganda-2 (Karagan)

0 - 3

0 - 3

0 - 3

Kuanysh-2 (Kuanysh)

0 - 3

3 - 0

1 - 3

Zhetyssu - 2 (Zhetyss)

1 - 3

3 - 0

3 - 0

3 - 0