Men's National League


Burevestnik - Almaty


Mangystau

 
 

Atyrau

Round (I) Round (I) Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Burevestnik - Almaty

17

7

6

1

18

6

592

510

4

1

1

0

0

1

3.00

1.161

-

Mangystau

13

7

4

3

17

12

644

620

2

1

1

2

1

0

1.42

1.039

-

Atyrau

13

7

4

3

14

12

591

589

1

3

0

1

0

2

1.17

1.003

-

Altay

12

7

4

3

15

12

603

580

2

1

1

1

1

1

1.25

1.040

-

Taraz

11

7

4

3

14

13

602

594

2

0

2

1

0

2

1.08

1.014

-

Esil - SC

10

7

4

3

13

13

595

579

2

0

2

0

1

2

1.00

1.028

-

Ushkyn-Kokshetau

8

7

2

5

13

16

642

636

1

1

0

2

3

0

0.81

1.009

-

Pavlodar

0

7

0

7

1

21

385

546

0

0

0

0

1

6

0.05

0.705

-
Round (I) Round (I) Standing Results Breakdown

Results Breakdown

Round (I)

Guest Team

Atyrau

Altay

Bureves

Esil -

Mangyst

Pavloda

Taraz

Ushkyn-

Home Team

Atyrau ( Atyrau)

2 - 3

3 - 0

0 - 3

3 - 1

Altay (Altay)

0 - 3

3 - 0

2 - 3

Burevestnik - Almaty (Bureves)

3 - 0

0 - 3

3 - 2

3 - 1

Esil - SC (Esil - )

1 - 3

0 - 3

3 - 0

Mangystau (Mangyst)

1 - 3

3 - 1

3 - 0

3 - 2

Pavlodar (Pavloda)

0 - 3

0 - 3

0 - 3

Taraz (Taraz)

0 - 3

2 - 3

3 - 2

0 - 3

Ushkyn-Kokshetau (Ushkyn-)

1 - 3

2 - 3

3 - 1