Men's Cup of RK


Aktobe


Altay - 2

 
 

Kaisar

Round I Round I Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Aktobe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

Altay - 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

Kaisar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

Pavlodar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

Ushkyn-Kokshetau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

Zhetyssu - Zhastar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-
Round I Round I Standing Results Breakdown

Results Breakdown

Round I

Guest Team

Aktobe

Altay -

Kaisar

Pavloda

Ushkyn-

Zhetyss

Home Team

Aktobe (Aktobe)

Altay - 2 (Altay -)

Kaisar (Kaisar)

Pavlodar (Pavloda)

Ushkyn-Kokshetau (Ushkyn-)

Zhetyssu - Zhastar (Zhetyss)