Women's High League


Kostanay


Uralsk ZKO

 
 

Taraz

I Round I Round Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Kostanay

14

5

5

0

15

2

418

344

4

0

1

0

0

0

7.50

1.215

-

Uralsk ZKO

13

5

4

1

14

4

434

372

3

1

0

1

0

0

3.50

1.167

-

Taraz

9

5

3

2

9

7

365

353

2

1

0

0

0

2

1.29

1.034

-

Metallurg

6

5

2

3

7

11

395

427

0

2

0

0

1

2

0.64

0.925

-

Kazygurt-Shymkent

3

5

1

4

4

13

373

400

0

1

0

0

1

3

0.31

0.932

-

Chromtau

0

5

0

5

3

15

353

442

0

0

0

0

3

2

0.20

0.799

-
I Round I Round Standing Results Breakdown

Results Breakdown

I Round

Guest Team

Chromta

Kazygur

Kostana

Metallu

Taraz

Uralsk

Home Team

Chromtau (Chromta)

0 - 3

1 - 3

Kazygurt-Shymkent (Kazygur)

3 - 1

0 - 3

Kostanay (Kostana)

3 - 0

3 - 0

3 - 0

Metallurg (Metallu)

3 - 1

3 - 1

Taraz (Taraz)

3 - 0

3 - 0

0 - 3

Uralsk ZKO (Uralsk )

3 - 0

2 - 3

3 - 1