Men's National League Junior U 23


Altay - 2


Atyrau - 2

 
 

Burevestnik-2

I Round I Round Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Altay - 2

17

7

6

1

19

6

583

510

4

1

1

0

1

0

3.17

1.143

-

Atyrau - 2

17

7

6

1

19

7

616

513

3

2

1

0

1

0

2.71

1.201

-

Burevestnik-2

17

7

5

2

19

6

585

482

5

0

0

2

0

0

3.17

1.214

-

Taraz - 2

14

7

5

2

16

10

585

566

2

2

1

0

1

1

1.60

1.034

-

Pavlodar - 2

6

7

2

5

10

18

592

640

0

1

1

1

2

2

0.56

0.925

-

Mangystau-2

5

7

2

5

6

18

486

581

0

1

1

0

0

5

0.33

0.836

-

Esil-SC-2

4

7

1

6

7

19

536

616

0

1

0

1

2

3

0.37

0.870

-

Ushkyn-Kokshetau - 2

4

7

1

6

6

18

483

558

1

0

0

1

1

4

0.33

0.866

-
I Round I Round Standing Results Breakdown

Results Breakdown

I Round

Guest Team

Altay -

Atyrau

Bureves

Esil-SC

Mangyst

Pavloda

Taraz -

Ushkyn-

Home Team

Altay - 2 (Altay -)

3 - 1

3 - 0

3 - 0

Atyrau - 2 (Atyrau )

3 - 0

3 - 1

3 - 1

3 - 0

Burevestnik-2 (Bureves)

2 - 3

2 - 3

3 - 0

3 - 0

Esil-SC-2 (Esil-SC)

0 - 3

0 - 3

2 - 3

Mangystau-2 (Mangyst)

0 - 3

3 - 1

3 - 2

0 - 3

Pavlodar - 2 (Pavloda)

0 - 3

3 - 1

1 - 3

Taraz - 2 (Taraz -)

3 - 1

0 - 3

3 - 0

3 - 0

Ushkyn-Kokshetau - 2 (Ushkyn-)

0 - 3

1 - 3

2 - 3