Cup of RK Women


Altay-3


Altay-4

 
 

Aru-Astana

Round I Round I Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

Altay-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

Altay-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

Aru-Astana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

Karaganda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

Taraz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-

Zhetyssu - 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.000

-
Round I Round I Standing Results Breakdown

Results Breakdown

Round I

Guest Team

Altay-3

Altay-4

Aru-Astana

Karagan

Taraz

Zhetyss

Home Team

Altay-3 (Altay-3)

Altay-4 (Altay-4)

Aru-Astana (Aru-Astana)

Karaganda (Karagan)

Taraz (Taraz)

Zhetyssu - 2 (Zhetyss)